• Odaberi vrstu obrasca
  • Popuni prijavu
  • Potvrdi prijavu

Dobro došli na stranice za prijavu na natječaje za stipendije!


Prijava se sastoji iz 3 koraka:

  1. Odabir vrste prijavnog obrasca
  2. Popunjavanje prijave
  3. Potvrda prijave

Popunite prijavu i provjerite upisane podatke. Ukoliko niste student, molimo napustite stranice!

Napomene:
1. Nije moguće kreirati više prijava za isti OIB!!
2. Sve tražene priloge prijavi potrebno je poslati poštom inače će se prijava smatrati nevažećom!

Hide/Show UVJETI KORIŠTENJA (OBAVEZNO PROČITATI!)

Iako je Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu (NZPUSS) poduzela neophodne korake za zaštitu povjerljivosti unesenih podataka te onemogućila uvid u iste trećim osobama, korisnik prijavu popunjava na vlastitu odgovornost. Uneseni podaci bit će dostupni isključivo primateljima ili kategorijama primatelja koji sudjeluju u postupku vrednovanja Natječaja. Student je odgovoran za moralno, etično i točno unošenje svih njemu dostupnih podataka, a u skladu s važećim propisima i aktima NZPUSS-a. Označavanjem polja kvačicom izjavljujem da prihvaćam navedene uvjete.Dajem izričitu privolu voditelju obrade (Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, Ilica 24, Zagreb, OIB: 02559647589) da obrađuje moje osobne podatke u svrhu sudjelovanja u svim fazama i ulogama u javnim natječajima NZPUSS-a, sve dok takva obrada bude potrebna radi ostvarivanja temeljne djelatnosti Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu koja proizlazi iz Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (NN 111/07). Ovom privolom dozvoljavam obradu svih osobnih podataka koje sam dao na raspolaganje voditelju obrade, uključujući objavu istih na mrežnoj stranici voditelja obrade, te izradu Ugovora o dodjeli stipendija i obveza koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli stipendija, uključujući dostavu istih u poslovnu banku voditelja obrade radi isplate stipendije.Privolu dajem vlastitom slobodnom voljom, svjestan svojih prava i to: prava na informiranje, prava pristupa informacijama, prava na ispravak, prava na brisanje, prava na ograničenje obrade, prava na prijenos podataka, prava na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, prava na povlačenje privole tijekom obrade osobnih podataka i prava da moji osobni podaci ne budu predmet automatiziranog odlučivanja uključujući profiliranje, a koja uvijek mogu ostvariti kontaktiranjem voditelja obrade.

Vrsta prijavnog obrasca

Sljedeće >
release 1.5